Scouts do Atleta: Fábio Santos - Corinthians | Cartola FC 2021

Fábio Santos

Fábio Santos

(LAT - Corinthians)
Total: 32 J 3 G 3 A 32 DS 1 FD 6 FF 46 FS 12 SG 250 PI 28 FC 4 CA
Preço: 10,92
Média: 3,54