Scouts do Atleta: Thiago Santos - Grêmio | Cartola FC 2021

Thiago Santos

Thiago Santos

(MEI - Grêmio)
Total: 22 J 2 G 1 A 72 DS 1 FD 7 FF 24 FS 1 PC 83 PI 66 FC 1 I 9 CA
Preço: 2,55
Média: 2,33