Scouts do Atleta: Yago Pikachu - Fortaleza | Cartola FC 2022

Yago Pikachu

Yago Pikachu

(MEI - Fortaleza)
Total: 11 J 4 G 1 FT 13 DS 5 FD 12 FF 25 FS 88 PI 7 FC 1 I 2 CA 1 PP 1 GC
Preço: 10,32
Média: 5,61