Scouts do Atleta: Thiago Neves - Cruzeiro | Cartola FC 2019

Thiago Neves

Thiago Neves

(MEI - Cruzeiro)
Total: 6 G 5 A 1 FT 16 RB 24 FD 36 FF 32 FS 66 PE 22 FC 2 I 8 CA 1 PP 1 GC
Preço: 8,83
Média: 4,34